a https://horvathkaroly.hu felületen keresztül végzett adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő megnevezése: Zojox Magyarország Kft.
Cégjegyzékszám: 1309196631
Adószáma: 25068511213
Székhelye: 2119 Pécel, Jókai utca 53.
Telefonszám: +36303781217
Weboldal címe: https://horvathkaroly.hu
E-mail: info[kukac]horvathkaroly.hu

2. Adatkezelési kérdésekkel kapcsolatos elérhetőség:

Név: Horváth Károly
Telefonszám: +36303781217
E-mail: info[kukac]horvathkaroly.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. Kapcsolat felvételi űrlaphoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat (kötelező megadni)Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
 NévA kapcsolatot felvevő személy, a te neved. A kapcsolatfelvételhez szükséges.

 A GDPR 6. cikk (1) bekezdés

a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az te hozzájárulásodon alapul.

 TelefonszámA kapcsolatot felvevő személy, a te telefonszámod. A kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges.
 E-mail címA kapcsolatot felvevő személy, a te e-mail címed. A kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges.

Felhívom figyelmed, hogy a kérdéses űrlapok használata nélkül is kapcsolatba léphetsz velem a megadott elérhetőségeken, az űrlap használata nem kötelező.

3.2. Árajánlatkérés űrlaphoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat (kötelező megadni) Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapja
 NévA kapcsolatot felvevő személy, a te neved. A kapcsolatfelvételhez szükséges.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) és b) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az te hozzájárulásodon alapul, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 TelefonszámA kapcsolatot felvevő személy, a te telefonszámod. A kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges.
 E-mail címA kapcsolatot felvevő személy, a te e-mail címed. A kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges.

Felhívom a figyelmed, hogy a kérdéses űrlapok használata nélkül is kapcsolatba léphetsz velem a megadott elérhetőségeken, az űrlap használata nem kötelező.

3.3. A https://horvathkaroly.hu honlapon használt Cookie (süti) tájékoztató

Mik azok a cookie-k (vagy sütik)?

Amikor a honlapomra navigálsz, azt meglátogatod, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezek el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk.

Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával. Ezeken túl léteznek olyan kényelmi sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak számítógépeden, hogyha rendszeresen látogatod a weboldalunkat, akkor a böngésződ megjegyezi a korábban használt beállításaidat, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnod süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítanod az igényeid szerinti szűrési feltételeket.

 A sütik célja

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie - munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigációt és ezáltal a honlap használatát megkönnyítik.

A sütik típusai

1. Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

2. Használatot támogató kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választottál (például: elfogadtad a süti tájékoztatót). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnod a süti tájékoztatót. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapom kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.

személyes adat

az adatkezelés célja

az adatkezelés jogalapja

Nem tárolok személyes adatot a sütikkel

Munkamenet süti esetén a honlap használatához szükséges, kényelmi süti esetén a beállítások megjegyzéséhez.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés

a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az te hozzájárulásodon alapul.

3.4. Google Analytics sütik

A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához használjuk fel.

Bővebb információ a Google cookie-ről a Google adatkezelési szabályzatában https://policies.google.com/privacy?hl=hu

3.5. Facebook pixel

A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook a felületén. Bővebb információ a Facebook cookie-ról a Facebook adatkezelési szabályzatában: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

3.6. Egyéb tájékoztatások

Automatikus döntéshozatalt nem alkalmazok.

A 3.3, 3.4 és 3.5 pontokhoz:

Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Amennyiben érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a rendelkezésére

Nem kezelek olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjtök.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A 3.4. és 3.5. pontokban jelölt esetben a Google Ireland Limited, illetve a Meta Platforms, Inc. a saját adatvédelmi tájékoztatója szerint.

Egyéb esetekben személyes adatokat nem adok át.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 3.1. pontjában említett esetben a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem. A hozzájárulást a fenti címre küldött levelében bármikor visszavonhatod.

A tájékoztató 3.2. pontjában említett személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem, ha az ajánlat kapcsán a szerződés létrejön, akkor a szerződés teljesítését követő általános 5 éves elévülési időig. A hozzájárulást a fenti címre küldött levelében bármikor visszavonhatod.

A tájékoztató 3.3. pontjában rögzített sütik esetén 1 hónapig.

7. Határidők

Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesítem. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatom. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatlak.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

8.1. A hozzáféréshez való jog

Érintettként jogosult vagy arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérj a személyes adataid kezeléséről, hogy folyamatban van-e adatkezelés, és ha igen, jogosult vagy arra, hogy megismerd azt, hogy

 • milyen személyes adatot;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig
  kezelem; továbbá, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosítottam hozzáférést vagy kinek továbbítottam a személyes adataidat;
 • milyen forrásból származnak a személyes adataid.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát erre irányuló kérésedre első alkalommal díjmentesen a rendelkezésedre bocsájtom, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítok fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a minden esetben meg kell győződjek az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Érintettként jogosult vagy arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérd, hogy módosítsam valamely személyes adatodat, ha hitelt érdemlően igazolni tudod a helyesbített adat pontosságát. A kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesítem, és erről az általad megadott elérhetőségen értesítelek.

8.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheted, hogy a személyes adataid kezelését korlátozzam (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatod a személyes adataid pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozom az adatkezelést, amíg ellenőrzöm a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlését ellenzed, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben).

8.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, ha álláspontod szerint a személyes adatodat a tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelném. Ebben az esetben nekem kell igazolni, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

8.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3.1. - 3.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára –jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljem az rád vonatkozó személyes adatokat, én pedig köteles vagyok arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljem, amennyiben az adatok kezelésének más jogalapja nem áll fenn.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A tájékoztató 3.1. - 3.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára –jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésemre bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznám az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel.

9. Jogorvoslathoz való jog

Ha úgy ítéled meg, hogy a személyes adataid kezelése során megsértettem a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, vagy
 • lehetőséged van adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.